Партнери конференції

Організатори конференції:

Українська асоціація позитивної психотерапії

Український інститут позитивної кросс-культурної психотерапії і менеджменту

Партнери:

World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, WAPP
Всесвітня асоціація позитивної та транскультуральної психотерапії

European Federation for Positive Psychotherapy, EFCPP
Європейська асоціація центрів позитивної психотерпії

Вісбаденська академія психотерапії (Німеччина)

Українська спілка психотерапевтів (УСП), Секція позитивної психотерапії, Одеський осередок УСП

Міністерство освіти та науки України

Національна академія педагогічних наук України

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Національний університет «Одеська юридична академія»